Comment are off

Hal Künye Sistemi

Hal Kayıt Sistemi Nasıl Kullanılır?

Çamlıca Barkod Hal Künye Sistemi Uygulamasını Tamamladı

Marketlerin şubelerine sevk ettikleri ürünlerin künye numaralarını hal kayıt sistemine girmeleri ve bu künye numaralarını manav etiketlerine basılması zorunlu hale geldi. Mağazalarda kontroller zabıta tarafından yapılmakta ve etiket başına da ceza uygulanmaktadır. Bir kaydı sisteme manuel girişi yaklaşık 3 dakika sürmektedir. Geliştirmiş olduğumuz uygulama siparişi ve sevkiyatı karşılaştırmakta gelen ürünlerin künye numaraları girildikten sonra bunu toplu olarak sisteme kaydetmektedir. Aynı şekilde bu künye numarası manav etiketlerine barkod yazıcıdan basılmaktadır.

Etiket

Dökümanlar

Hal Kayıt Sistemi Yönetim Yazılımı 

Hal Kayıt Sistemi Client Yazılımı 

 

Uygulamanın ikinci aşamasında bunun elektronik raf etiketleri ile entegrasyonu yapılacaktır. 2016 sonu itibari ile terazilerden çıkan etiketler de de künye numarası yazılma zorunluluğu gelecektir.


Hal Kayıt Sistemi nedir?

Hal Kayıt Sistemi; 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un 16. maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden kurulmuştur. Sistem 15/02/2012 tarihinde resmi olarak kullanıma açılmıştır.

hal-kayit3

Hal Kayıt Sistemi ile;

Halde veya hale bildirilerek işlem gören malların cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgiler ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer hususların elektronik ortamda tutulması ve elektronik ortamda tutulan bu bilgilerin izlenmesi ve duyurulması, meslek mensuplarının kayıt altına alınması, bunlara yönelik veri tabanının oluşturulması ve toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımının ve iletişimin sağlanması amaçlanmaktadır. Sistem, www.hal.gov.tr web adresi üzerinden çalışmaktadır.

Künye nerede bulundurulacaktır?

Toptan veya perakende mal satışında, malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde künyenin bulundurulması zorunludur. Kap veya ambalajlarından çıkarılarak satışa sunulan mallara ilişkin künyelerin, herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir şekilde satış alanının uygun bir yerinde bulundurulması gerekmektedir.

Logo

Barkod Sistemi